EJERSKAB & FONDEN

Nørre Vosborg ejes af Realdania By & Byg A/S, der er et ejendomsselskab under Realdania. Realdania har bl.a. til opgave at bevare bygninger for eftertiden. Nørre Vosborg drives af Fonden Nørre Vosborg , der er en erhvervsdrivende fond stiftet i 2004 af Ringkøbing Amt og Ulfborg-Vemb kommune. Fondens primære opgave er at drive et levende kultursted på Nørre Vosborg.

Fondens formål er at sikre herregården Nørre Vosborgs bevaring og udvikling, således at det unikke, levende herregårdsmiljø sikres for fremtiden under bevarelse af stedets atmosfære. Til fremme af formålet skal Fonden drive et levende og dynamisk kulturcenter af internationalt tilsnit, der fremviser kunst og kultur af høj kvalitet og placerer dette i en helhed med den omgivende natur og landskab, samt gennem bortforpagtning på kommercielle vilkår at drive kursus- og udlejningsvirksomhed med overnatning og restaurationsfaciliteter.

Bestyrelse nørre vosborg hc østerby

FONDENS BESTYRELSE

BJØRN ALBINUS

Formand & Direktør
Indvalgt første gang i 2016
Uafhængigt medlem

MICHAEL CHRISTIANSEN

Næstformand & Direktør
Indvalgt første gang i 2004
Tidligere formand for DR

Lene Skovsgaard Sørensen

Direktør
Indvalgt første gang i 2016
Formand for Newco
Formand for Michael&Hussnedkeren A/S
Næstformand for Slagteriet
Bestyrelsesmedlem: i Grenaa Havn A/S, Sydhavnen A/S, CNC Onsite A/S og I Rasmus Jakobsen A/S

 

LENE DYBDAL

Kultur & Fritidsudvalgsformand
Indvalgt første gang i 2018
Udpeget i henhold til fondens vedtægter

BENNY RASMUSSEN

Direktør
Indvalgt første gang i 2013
Uafhængigt medlem

Peter BECH

Direktør
Indvalgt første gang i 2023 Medlem af bestyrelsen for Slagteriet 
Uafhængigt medlem

H.C. Østerby

Borgmester i Holstebro
Indvalgt første gang i 2007
Udpeget i henhold til fondens vedtægter

God fondsledelse

Find beskrivelser for hvert år herunder i PDF format.

2016
2017
2018 
2019
2020
2021
2022
2023

Regnskab for Fonden Nørre Vosborg

Herunder i PDF format: 

2022
2023

de frivillige

nørre vosborgs venner

På Nørre Vosborg er vi meget glade for og stolte af vores frivillige vennekreds. De yder en fantastisk indsats og er i høj grad med til at gøre Nørre Vosborg til det smukke sted, det er.

Vennekredsen hjælper til med mange forskellige ting. Vores blomsterpiger sørger for, at vi året rundt har smukke blomsteropsatser og buketter af friske blomster i herregårdshjemmet. I sommerhalvåret kommer blomsterne fra vores egen skærehave. Vores havehold passer førnævnte og hjælper desuden med at holde parkanlægget. Billetsælgere og kustoder hjælper ved vores kulturelle arrangementer og i vores butik for blot at nævne nogle eksempler.

Fælles for alle vores frivillige er, at de nyder at være en del af det fællesskab, vi har på Nørre Vosborg – og vi nyder at have dem. Kunne du tænke dig at blive en del af vennekredsen og blive frivillig, så kontakt os for mere info på mail:  info@nrvosborg.dk eller tlf. 9748 4897

 

frivillig nørre vosborg

fondens projekter

det moderne fællesskab i historiens vingesus

Det forpligter at være en herregård med mere end 800 års historie. I dag er Nørre Vosborg et kulturelt samlingssted, der samler publikum fra hele Danmark og et unikt hotel med gæster fra ind- og udland. 

Det er også en herregård som gerne vil invitere skoleelever og de lokale indenfor og gentænke samspillet mellem herregård og lokalsamfundet omkring herregården. Vi har udviklet et åbentskole projektet ”Det moderne fællesskab i historiens vingesus” rettet mod 5 og 6 klasserne. Er du interesseret kan du kontakte Rikke på info@nrvosbrog.dk. De historiske rammer giver unikke muligheder og samtidig giver det rigtig god mening – også historisk set – at sætte fokus på samspillet mellem herregård og lokalområde.

en god historie

Herregårde som Nørre Vosborg har historisk skabt arbejdspladser til landarbejdere og tjenestefolk, og her er Nørre Vosborg ingen undtagelse. I moderne tid er lokalområder og mindre byer som fx Vemb under et vist pres i forhold til at opretholde befolkningstallet.

I dag er lokalsamfunds evne til fællesskab afgørende for, om lokalsamfundet er under udvikling eller afvikling. Derfor giver det god mening at gentænke det moderne fællesskab i et historisk perspektiv.

”Det moderne fællesskab i historiens vingesus” er et udviklingsprojekt, der skal gentænke det lokale fællesskab, som Nørre Vosborg har været den del af gennem syv århundreder. Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landidistrikterne og Den Lokale Aktionsgruppe, LAG.

 

 

VIL DU VIDE MERE?

Vil du høre mere om projektet, kan du kontakte Fonden Nørre Vosborg
på mail: info@nrvosborg.dk.