Historien om Nørre Vosborg

H.C. Andersen på Nørre Vosborg

“(…) engang skal der komme vesterfra en mand svøbt i en blå kappe, som skal bringe tårnet til hældning og fald.” Sådan lød en dunkel spådom om det oprindelige Vosborgs endeligt. Spådommen blev angiveligt givet til én af de første kendte ejere Niels Bugge i 1300-tallet og gjaldt den borg, han byggede i 1341. Og ganske rigtigt; i 1593 skyllede en kæmpe stormflod ind over gården, som blev smadret i bund og grund.

I mellemtiden var herregården i Predbjørn Gyldenstjernes ejertid i 1570’erne blevet flyttet til dens nuværende, mere sikre placering længere inde i landet. Senere har familien de Leth (1707–1778) og Tang-familien og dens efterkommere (1786-2004) ejet Nørre Vosborg.

I 1800-tallet har flere prominente gæster besøgt den prægtige herregård. Bl.a. var H.C. Andersen på sommerophold her i 1859, hvor han fik tid til at digte, lave papirklip og fantasere om stedets mange spøgelser.

Gårdens Kapel er forandret til Gjæsteværelse; der sover jeg. En hvid Dame viser sig på dette Sted, men hun har ikke besøgt mig; hun ved vel, at jeg lider spøg, men ikke Spøgeri.

Borgen ved Åmunding

Hvor kommer navnet fra?

Det lidt særlige navn ”Vosborg” nævnes første gang i et bevaret dokument fra 1299, hvor der fortælles om en borg med navnet “Osborg”. “Os” betyder åmunding eller udløb af vand og det henviser til den første borg på stedet, som var placeret ved Storås udmunding i Nissum Fjord.

Nørre Vosborg er én af landets mest undersøgte herregårde. Vi kan anbefale det flotte 2-binds værk om herregårdens mere end 800 år lange historie. Politiken skrev “Formidabelt herregårdsværk sætter nye standarder for kulturformidling”, og gav værket 6 hjerter.

Værket kan købes i Fondens butik i borggården for 600 kr. 

Bygningerne

Eneståede arkitektur

Nørre Vosborg er fredet, og det har derfor krævet en helt særlig ekspertise at restaurere anlægget. Kun håndværksfirmaer, der har erfaring med restaurering af gamle bygninger, har kunnet deltage i licitationerne. Mange gamle håndværkstraditioner er taget i brug, lige fra strå på væggene til kitning af vinduer. 

TV Midt-Vest har fulgt restaureringen og de mange involverede, som følger med et så omfattende restaureringsarbejde. Se portrætter af alle aktørerne i føljeton’en via linket herunder.

ARKITEKTUR

GYLDENSTJERNEHUSET

Gyldenstjernehuset fra begyndelsen af 1570’erne, er oprindelig bygget i tidlig renæssancestil, men ombygget adskillige gange. De gotiske gavle er opsat i etatsrådens tid efter midten af 1800-tallet. Gyldenstjernehuset fungerer i dag som en kulturhistorisk bygning med fortælling og indgår tillige i restaurantdriften.

LADEGÅRDSANLÆGGET

Den sydlige del af anlægget er oprindelig bygget i 1788, men nyopført i den oprindelige stil i 1951 efter en brand. Anlægget har fungeret som ko-, kalve- og svinestalde, men rummer i dag foyer og multisal med plads til 400 siddende gæster samt konferencelokale og tre hotelværelser.

Den nordlige del stammer fra 1788 og spillede en vigtig rolle i datidens drift af studehandel. Den fremstår stadig med sit egnstypiske præg – i mørkbrændt tegl, afvalmede stråtage og med døre og porte i blåmalet træ. Tidligere rummede bygningen agerumslade, stude- og hestestald og i forlængelse heraf en forvalterbolig. I dag er her hotelreception, hotelværelser og udstillings- og festlokaler.

Tanghuset

Tanghuset er opført i 1838 i ny-klassicistisk stil. Gyldenstjerne- og Tanghuset er bygget sammen med en bygning med karnap i nygotik i 1857. Tanghuset fungerer i dag som en del af den kulturhistoriske formidling og indgår tillige i restaurantdriften.

DE LINDE-HUS

Det såkaldte De Linde-hus er opført i 1760’erne på et kælder-fundament fra en tidligere bindings-værksbygning. Det er opført i barokstil, især karakteriseret ved de markante trappeopgange. Under huset var 5-6 celler og ifølge sagnene har de fungeret som arrest for fanger på vej til retten i Viborg. Der er ikke historisk noget konkret belæg herfor, men godsejere havde ret til at varetægtsfængsle folk fra godset, der var mistænkt for en alvorlig forbrydelse. De Lindehuset rummer i dag en butik med lokale delikatesser, håndværksflid og brugskunst for enhver smag. 

BORGEN

Det særlige ved borganlægget er, at det består af bygninger fra fire århundreder og repræsenterer fem forskellige stilarter.

IDE LANGEHUSE

Det såkaldte Ide Langehus er opført i 1655. Det er et renæssance-hus i bindingsværk – et af de ældste bindingsværkshuse i Vestjylland, med gennemtappede bærende træstolper. Ide Langehus fungerer i dag som restaurant.

PORTTÅRNET

Dette bemærkelsesværdige bygningsværk er blevet Nørre Vosborgs vartegn, og når man ser det foran sig, forstår man godt hvorfor. Det blev opført i 1788 af den daværende ejer Peder Tang, som måske var inspireret af et stykke hollandsk arkitektur, han havde set på en handelsrejse. Læg mærke til urskiven, der kun har én viser. Har du bemærket “fejlen” ?