SAMTALESOIRÉ PÅ VESTJYSK – ET ANDERLEDES ARRANGEMENT

Vi genoptager Etatsråds Tangs traditioner med at afholde samtalesoiréer.

Her vil du opleve en aften, der giver deltagerne en unik oplevelse af i fællesskab at blive klogere på et emne. Soiréen er en harmonisk blanding af kunstneriske, kulturelle og intellektuelle elementer, der nøje bliver kombineret til en helhedsoplevelse. En form for symfoni som kulminerer i stærke samtaler og forstærkede relationer.

Det er blandt andet målrettet dig, der skal arrangere et møde i dit netværk, et møde med din ledergruppe, din bestyrelse eller lignende.

Soireen er en mulighed for at mødes i inspirerende, ikke-vante omgivelser med et tema, der fordrer til samtale om vedkommende og aktuelle emner. Det er også en oplagt som opstart dagen før en temadag, seminar etc. Soiréen kan for en hel arbejdsplads eller organisation være en mulighed for at styrke gruppens samarbejde og fællesskab gennem faglige og kulturelle indspark samt samtaler om vedkommende og aktuelle emner.

Soiréen styrker jeres relationer og vise vejen til en anden form for dialog, der kan styrke jeres egen dialogen om f.eks. værdier eller forretningsforhold i både det private og offentlige. Det er med til at udvikler og styrker forståelsen af jer selv og for hinanden hos såvel ledere som medarbejdere.

SOIRÉEN STYRKER FORSTÅELSEN

– for os selv, for hinanden og samfundet

Soiréen er en intim begivenhed med dybe, historiske rødder. Rig på sanselige, kunstneriske og kulturelle oplevelser styrker den fællesskabet og den mellemmenneskelige forståelse blandt deltagerne.

Samtalesoiré på vestjysk kombinerer forskelligartede elementer fra det over 170 år gamle soiré-program, som var en fast tradition på datidens Nørre Vosborg. Samtalesoiréerne på kan Nørre Vosborg varierer, men vil som udgangspunkt indeholde et oplysende foredrag og oplæg, kunstneriske udtryk, musikalske indslag og den gode samtale.

Du og de andre deltagere bliver en del af en unik samtale og oplevelse, der gør fællesskabet klogere gennem den reflekterende dialog.

Samtalesoiré på vestjysk er med andre ord en symfoni af kunst, kultur og samtale.

foredrag soire nørre vosborg

DERFOR ER SOIRÉEN RELEVANT

For dig der skal arrangere et møde i dit netværk, et møde med din ledergruppe, din bestyrelse eller lignende, er soireen en mulighed for at mødes i inspirerende, ikke-vante omgivelser med et tema, der fordrer til samtale om vedkommende og aktuelle emner. Det er også en oplagt som opstart dagen før en temadag, seminar etc. Soiréen kan for en hel arbejdsplads eller organisation være en mulighed for at styrke gruppens samarbejde og fællesskab gennem faglige og kulturelle indspark samt samtaler om vedkommende og aktuelle emner.

Soiréen styrker jeres relationer og vise vejen til en anden form for dialog, der kan styrke jeres egen dialogen om fx værdier eller forretningsforhold i både det private og offentlige. Det er med til at udvikler og styrker forståelsen af jer selv og for hinanden hos såvel ledere som medarbejdere.

”Ved at lytte til, hvordan andre ser på en problemstilling, som man selv er involveret i, kan man opdage andre måder at gøre det på end med den rutine, man har oparbejdet. Det er meget berigende, og det, tror jeg, alle ledere har brug for.”Lars Roesen, rektor på Ringkøbing Gymnasium

”Det var spændende, anderledes og interessant. Jeg tror, det er vigtigt, at vi alle sammen lægger vores mobil en gang imellem for at se hinanden i øjnene og tale sammen. Det giver nye input og idéer samt en viden om andre folks følelser og tanker.”

Bente Olsen, indehaver af Nordsmark i Vemb

VI SKRÆDDERSYR SOIRÉN TIL DIG

Det er op til jer selv, om I tager udgangspunkt i et konkret tema, eller om vi skal komme med forslag til forskellige temaer. Vi står for soiréens elementer, men kan også her indlemme jeres ønsker til specifikke oplægsholdere eller kunstnere. Vores basispris er ca. 20.000 dkr. for en Soire inkl. forplejning (ex drikkelse). Varighed ca. 5 timer.  Ved særlige ønsker kan prisen varierer. 

Når vi kender jeres deltagere, vil de få en personlig invitation fra Fonden, sådan som det også var i Etatsråd Tangs dage.

Det er også muligt at vi samler flere hold, hvor vi inviterer et bestemt antal af jeres medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og/eller ledere for at sætte dem sammen med andre grupper, der ønsker en unik oplevelse.

Sammensætningen af deltagere med forskellige baggrunde og vinkler, vil gennem soiréens indspark og samtaler både udvikle, udfordre og inspirere.  Kontakt os for at blive en del af flere hold, så sørger vi for at man vil opleve at mødes med andre, et møde som vil skabe helt nye perspektiver for den enkelte.


præsentation foredrag soire nørre vosborg

Vil du tage del i en symfoni af kunst, kultur og samtale?

Kontakt os på info@nrvosborg.dk for at få skræddersyet en soiré, hvis tema kan spænde fra trivsel og arbejdsglæde til kærlighed, sandhed og frihed.Vi anbefaler omkring 15-20 deltagere, og vi vil stå for forplejningen – en enkelt ret, te og vand tro mod Nørre Vosborgs historiske Soiré-koncept.