Praktisk hjælp på herregaarden

Arbejdet vil primært bestå i at hjælpe pedellen og hjælpepedellen i forbindelse med arrangementer, eks. opsætning af stole eller borde/ bænke, oppyntning i forbindelse med højtider.

Derudover kan der være hjælp med forefaldende vedligehold på bygninger og arealer