Historie

Historien om Nørre Vosborg

Herregården Nørre Vosborg er smukt beliggende i et fredet kulturlandskab i Vestjylland.

Nørre Vosborg har 700 års historie bag sig. Det lidt særlige navn ”Vosborg” nævnes første gang i et dokument fra 1299. Det fredede anlæg består i dag af flere bygninger opført i perioden 1542 til 1951. Borgen i sig selv repræsenterer på samme tid fire forskellige arkitekttoniske stilperioder. Gyldenstjernehuset er bygget i 1552, Ide Langehuset i 1642, De Lindehuset i 1770 og Tanghuset i 1839. Ladegårdsanlægget er opført 1788. Her markerer Portbygningen på fornem vis ankomsten til herregårdsanlægget.

Nørre Vosborgs ejere

Én af de første kendte ejere var Niels Bugge, som byggede én af borgene i 1341.

Fra cirka 1406 og 200 år frem var Nørre Vosborg på Predbjørn Gyldenstjernes hænder. Fra 1707 –1778 har familien de Leth ejet Nørre Vosborg, mens Tang-familien og dens efterkommere stod som ejere fra 1786 – 2004. I dag ejes Nørre Vosborg af RealdaniaByg A/S, mens Nørre Vosborg drives af Fonden Nørre Vosborg, der er en erhvervsdrivende fond stiftet i 2004 af Ringkøbing Amt og Ulfborg-Vemb kommune.

H.C. Andersen på Nørre Vosborg

I 1800-tallet har flere prominente gæster besøgt den prægtige herregård. Frederik den syvende og Grevinde Danner besøgte Nørre Vosborg i 1861. H.C. Andersen var på sommerophold her i 1859, hvor han fik tid til at digte, lave papirklip og fantasere om stedets mange spøgelser. I sin dagbog skrev H.C. Andersen følgende om Nørre Vosborg:

”Gårdens Kapel er forandret til Gjæsteværelse; der sover jeg. En hvid Dame viser sig på dette Sted, men hun har ikke besøgt mig; hun ved vel, at jeg lider spøg, men ikke Spøgeri.”

Restaurering

Realdania Byg overtog Nørre Vosborg i 2004. Borganlægget er restaureret, mens nyindretningen primært er sket i det tidligere avlsanlæg. På ydersiden er anlægget bevaret i oprindelig stand, men indenfor er der sket store forandringer. Her er der nu en multisal, konference- og koncertsale, køkkener, reception og værelser. Med respekt for de historiske rammer er der bygget en ny hotelfløj med 37 værelser, så der i alt er 56 værelser på Nørre Vosborg. Herregården fungerer i dag som et kulturelt og erhvervsmæssigt samlingspunkt i regionen.

Det flotte tobindsværk om herregårdens mere end 700 år lange historie kan købes i hotellets reception til 600 kr. Politiken gav ”Nørre Vosborg i tid og rum” seks hjerter og skrev: “Formidabelt herregårdsværk sætter nye standarder for kulturformidling.”