Partout – Foredrag 7/9 – 12/10

Denne billet gælder til alle 4 foredrag i rækken af ” 50 år med fugle i Vestjylland”

Fuglenes sprog
d. 7. september – kl. 19
Foredragsholder: Thorsten Johannes Skovbjerg Balsby
Mange mennesker forbinder fuglesang med forår, glæde og liv. Men hvad betyder sangen egentlig for fuglene? Sangene indeholder information om art, identitet, alder, styrke og motivation, som modtageren kan afkode. Men sangene udbredes også i et kommunikationsnetværk med mange potentielle lyttere, og den måde sangene synges i forhold til syngende artsfæller indeholder også information om styrkeforhold. Al denne information bruges og udnyttes af både hunner i forbindelse med mage valg og hanner i forbindelse med territoriekampe, og har således påvirket udviklingen af sangene. Fuglesangen repræsenterer således avancerede kommunikationsformer, der alle kan påvirkes, hvis muligheden for at høre signalerne ændres som følge af menneskeskabt støj.
Foredraget bliver afholdt på Nørre Vosborg
Entre – 50 kr. + gebyr

Fuglenes fantastiske rejser
d. 20. september – kl. 19
Foredragsholder – Bent Jakobsen, der er stationsleder af fuglestationen i Blåvand.
Storken, gøgen, nattergalen og mange andre af sommerens fugle flyver tusinder af kilometer over både hav og ørken for at overvintre i Afrika. Med den nyeste teknologi, der blandt andet inkluderer sporing fra rummet, har vi været i stand til at kortlægge disse fantastiske rejser, og hvordan de finder vej. Samtidig har vi fået viden om, hvordan trækfuglene kan forventes at reagere på klimaforandringer, og hvordan vi kan bevare dem.
Foredraget bliver afholdt på Skærum Mølle
Entre – 50 kr. + gebyr

Fuglene i Vestjylland igennem 50 år
d. 5. oktober – kl. 19
Foredragsholdere: Ornitologerne Ole Amstrup og Allan Kjær Villesen.
Landskabet i Vestjylland har ændret sig gennem de seneste 50 år. Det har haft stor betydning for nogle fuglearter og sågar fuglegrupper. Vi vil forsøge at trække de store linjer. Nogle ynglearter er forsvundet, andre er kommet til og nogle er tæt på at forsvinde. Endvidere er der i området registreret en sand perlerække af sjældenheder. Vi vil omtale nogle af fundene. Alt vil blive “krydret” med fotos og diagrammer
Foredraget bliver afholdt på Nørre Vosborg
Entre – 50 kr. + gebyr

”Kom op på ryggen af en gås”
d. 12. oktober – kl. 19
Foredragsholder: Seniorforsker Preben Clausen. Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
Vidste du at knortegæssene, der raster ved Nissum Fjord, på Venø og Harboøre Tange er lysbugede, mens de som findes ved Ringkøbing Fjord er mørkbugede? – og at de yngler mindst 2.000 km adskilt. Du kommer ‘op på ryggen af en gås’ og hører om studier med satellitsporing, feltarbejde i Hvidehavet, Sibirien, Svalbard og Nordgrønland. Du hører også om, hvordan gæssene fra to bestande har gennemgået en turbulent tid de sidste 100 år på grund af en forvaltning, der kunne være gjort bedre. Der afsluttes med en snak om gæssenes aktuelle status og beskyttelse.
Foredraget bliver afholdt på Skærum Mølle
Entre – 50 kr. + gebyr

Grå sommer børn sjove minder Facebook opslag
Pris: 150 DKK + gebyr