Gratis guidet gåtur med Naturstyrelsen på Vosborg Enge

Følg forvandlingen og hør mere om projekt Vosborg Enge på denne guidede gåtur med Specialkonsulent Henning Fjord Aaser fra Naturstyrelsen.

Henning vil fortælle om engen op igennem tiden og gøre os klogere på hvad et lavbundsprojekt er, og hvorfor det er ved at blive gennemført på Nørre Vosborgs Enge.  

I februar 2024 påbegyndte Naturstyrelsen, i samarbejde med Realdania By & Byg, etablering af et vådområde på det tidligere landbrugsareal Vosborg Enge ved herregården Nørre Vosborg i Holstebro Kommune.

Projektet er et såkaldt lavbundsprojekt, der tager kulstofrige lavbundsjorde ud af drift, for at omdanne dem til vådområder. Herved nedbringes udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og kvælstof til vandmiljøet. Effekten opstår ved, at vandstanden i projektområdet hæves og dyrkningen ophører.

Den nuværende afvanding via pumpestationen vil ophøre, og dræn og grøfter bliver sløjfet. Det vil få vandstanden i Vosborg Enge til at stige, så der dannes lavvandede søer omgivet af enge.

Det er Naturstyrelsen, der udfører projektet, og det hele sker i samarbejde med grundejeren Realdania By & Byg.

Ruten er ca. 5 km. lang og tager os igennem Nørre Vosborgs smukke natur. Turen er ikke egnet for barnevogne eller gangbesværede. Påklædning og fodtøj efter vejret.

Gåturen er gratis, men for at sikre alle får en god oplevelse er der et max på 25 personer – så derfor er en billet nødvendig.

Mødested Porttårnet kl. 10.00. Varighed ca. 2 timer.

Tilkøb brunch

Med de 5 km. i benene vil den optimale afslutning og forkælelse være Hotel Nørre Vosborgs Søndagsbrunch.

Brunch kan tilkøbes for 295 kr. pr. pers og 145 kr. for børn 3-11år.

Læs mere om her: https://nrvosborg.dk/restaurant/brunch/

20240408-DJI_0222
26/05/2024 10:00
Pris: 0 DKK + gebyr