Naturen og oplevelser omkring

Nørre Vosborg og dens jorder er placeret med nogle af Danmarks største fredede arealer som nærmeste naboer. Der hører 216 ha til herregården.

Mod vest, langs Vesterhavet og Nissum Fjord, findes reservater med et rigt fugleliv. Mod øst ligger et næsten 100 km² stort statsskovdistrikt med Nørre Vosborg Hede, Ulfborg og Stråsø Plantager.

Skovbjerg Bakkeø mod sydøst er et næsten uberørt bakkelandskab fra istiden. Og mod nord afgrænser Storåen Nørre Vosborgs jorder.

Dette giver Nørre Vosborg en placering i et enestående kyst, natur- og kultur-landskab med store rekreative værdier.

Der er etableret tre vandrestier på Nørre Vosborgs jorder. Stierne er såkaldte trampestier, og kan derfor være ujævne visse steder.

Ved parkeringspladsen på Nørre Vosborg er der kort over stierne ved info-skiltene.

”Her under det blomstrende Hyldetræ Vi sidder mod Vinden i dejligt Læ, Og over Buske og Træers Top smukt Nørre Vosborg løfter sig op med Teern og med Gavl som i gamle Dage og gennem vor Tanke Minderne drage om Bugge og Podebusk til Peder Tang, sært Tankerne svulme og blive til Sang.”

H.C. Andersen, 1859