Green Key

Hele vejen rundt

For at leve op til kravene fra Green Key, skal der sættes ind på tværs af hele organisationen. Der er en række områder, som indeholder en række krav og muligheder for forbedring, hvor vi har sat ind for at mindske vores aftryk på miljøet. Det har betydet et mere energieffektivt og grønt hotel.

Områderne fra Green Key, hvor vi har arbejdet med forbedringer af vores arbejdsgange, indkøb, politikker mm. er:

Miljøledelse
Der arbejdes målrettet og strategisk med miljøet

Personaleinddragelse
Personalet tages med i processen

Gæsteinformation
Hotelgæster skal have tydelig information om miljøarbejdet og Green Key

Vand
Der fokuseres på mindskelse af vandspild på værelser, i køkkenet mv.

Vask og rengøring
Der fokuseres på mindskelse af forbruget af rengøringsmidler, og der bruges miljømærkede produkter

Affald
Affald sorteres og minimeres i vidt omfang

Energi
Der sættes ind for at mindske energiforbruget samt at bruge vedvarende energi

Fødevarer
Der skiftes mod økologiske fødevarer og sættes ind mod madspild

Indeklima
Rygeloven følges og ændringer i bygninger eller indretning tager hensyn til miljøet

Udearealer
Pasningen af udearealer sker med hensyn til miljøet

Grønne aktiviteter
Information til gæster om aktiviteter med en grøn profil

Administration
Miljøtiltag gælder også for hotellets administration og ikke kun i driften

CSR
Fokus på politiker, der støtter den grønne profil

Den vigtige indsats for miljøet

Nørre Vosborg har i mange år haft fokus på at tænke og handle grønt, og det har givet den prestigefyldte Green Key-certificering.

Green Key er turismens internationale miljømærke, der kun gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

Som Green Key-virksomhed skal Nørre Vosborg leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.

Når du booker et ophold eller konference hos os, er du sikker på, at vi gør en ekstra indsats for at spare på vand og energi, at der er fokus på økologisk mad og at vi rengør med miljømærkede rengøringsprodukter.

Du kan læse mere om Green Key på www.green-key.dk

Hvad gør vi?

På Nørre Vosborg har vi bl.a. fokus på..

 • at inddrage personalet i ansvar, initiativer og miljøspørgsmål i relation til Green Key.
 • at skabe synligt miljøorienteret information til gæsten.
 • at sortere affald og have aftaler med leverandører om returemballage.
 • at have informationsmateriale til gæsten om nærliggende naturområder.
 • at køkkenet tilbereder med bl. a. lokale råvarer og benytter egen urtehave.
 • at vores linned og håndklæder vaskes på svanemærket vaskeri.
 • at bruge rengøringsmidler der er svanemærket el. lign.
 • at vi overholder international, national og lokal lovgivning også indenfor miljø, sundhed, sikkerhed og arbejdskraft.

 

Hvad kan du gøre?

Som gæst har du også mulighed for at bidrage til et bæredygtigt ophold. Du kan..

 • lade bilen stå og låne en gratis cykel under dit ophold.
 • slukke lys og elektronisk udstyr, når du ikke opholder dig på værelset.
 • genanvende håndklæder samt linned en ekstra dag.
 • spare på vandet.
 • drikke postevand i stedet for kildevand.
 • minimere madspild – tag ikke mere end du behøver fra buffeten.
 • hjælpe os ved at sortere dit affald (affaldsbeholdere til formålet).
 • henvende dig til personalet, hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer.