Staby Honning

Nørre Vosborg Local Food Partner
Staby Honning logo

Det summer i Staby

Gyldne dråber fra den vestjyske natur.

Biavler Per Guldager var ikke mere end 12 år, da han fik sine første bistader. Han købte dem sammen med sin far, og stille og roligt lærte Per om biernes verden. I dag producerer Staby Honning koldtappet specialhonning fra den vestjyske natur – helt uden brug af pesticider, antibiotika og andre sprøjtemidler.

Bierne står primært på økologiske arealer mellem Ringkøbing og Nissum Fjord. Her er der er højt til himlen og masser af frisk luft. Rundt omkring staderne er der engarealer, marker og skov – alt det der skal til for at lave optimale forhold for bifamilierne. Staby Honning har til huse tæt på Vesterhavet, men alligevel godt i læ for den værste blæst.

Om efteråret køres staderne ud på de vidtstrakte lyngarealer, hvor der er langt til nærmeste nabo. Her indsamler bierne lynghonning fra de mange lyngplanter på heden. Honningen indsamles i de enkelte bigårde – dermed er hver slyngning helt unik, og smagen varierer meget hen over foråret og sommeren, alt efter hvad bierne samler fra blomster og træer.

Bistaderne står primært på eller ved økologiske afgrøder. Bierne er med til at sikre den danske høst af diverse afgrøder, da deres bestøvning forøger omsætningen væsentligt.

Per gør så lidt ved honningen som muligt – honningen slynges, sies, røres og tappes – det kaldes koldtappet honning. Den eneste honning, Per behandler yderligere, er den flydende, som opvarmes under kontrollerede forhold, for at den skal forblive flydende.

Staby Honning bruger udelukkende voks, som ikke har været i stader, hvor der bruges pesticider. Per bruger ikke gift i behandling af bierne, da han respekterer naturen og det, som naturen giver os.

Vi serverer brunchen hver søndag fra kl. 11.30 til 13.30.

279 kr. per person | Børn op til 12 år halv pris

Book her