D. 12. august 2021

Kurs mod ukendt vækst

En tværfaglig konference om kompetenceudvikling mellem sport, erhverv og kultur.

Konference om tværfaglig kompetenceudvikling mellem erhverv og kultur for erhvervsledere, elitesportsaktører og kulturaktører i Danmark. Konferencens formål er at inspirere erhvervslivet, elitesporten og kulturlivet til at klæde hinanden på til at skabe nye former for innovativ udvikling.

Ved at belyse temaet tværfaglig kompetenceudvikling fra forskellige vinkler, vil konferencen

  • undersøge, hvordan bliver vi bedre til – sammen – at sætte kurs mod ukendt udvikling og drage bedre nytte af kompetencer fra andre fagområder end vores egne.
  • klæde erhvervsledere, kulturaktører, elitesportsaktører på til at indgå i tværfaglige udviklingsforløb.
  • belyse, hvordan vi ved at træde ud i det ukendte, kan finde nyt vækstpotentiale og omsætte det til udvikling og vækst.

Med oplæg fra anerkendte inspiratorer og med konkrete eksempler på tværfaglige kompetenceudvikling, giver konferencen inspiration og erfaringsdeling fra kulturaktører, erhvervslivet, elitesportsverdenen, fremtidsforskning og fra projekter, der eksisterer midt i mellem.

Oplægsholdere

Jazzmusiker Niels Lan Doky: IMPROVISATION hvordan benyttes jazzens grundelement – improvisationen – som udviklingsramme i erhvervslivet og i livet generelt?

Fremtidsforsker Anne Skare NielsenFREMTIDENS KOMPETENCEKRAVhvordan og hvorfor ruster tværfaglige udviklingsprocesser os til at møde fremtidens kompetencekrav?

Oplev også: Frank Panduro, formand for Den Jyske Kunstfond, Troels Banggaard, mentaltræner, FC Midtjylland, Holstebro Dansekompani og Ensemble MidtVest. Konferencen er en del af udviklingsprojekt WIRED.