60 år med hammer og pensel

kunstudstilling af Paul M. Cederdorff

60 år med hammer og pensel – Paul Madsen Cederdorff

26. juni –  5. september 2021 Kl. 10.00-16.00

Udstillingen ”60 år med hammer og pensel” på Nørre Vosborg er en enestående chance til at se et udsnit af Paul Cederdorffs spændende værker gennem en kunstnerperiode på 60 år. Udstillingen sætter fokus på bredden i Cederdorffs produktion og viser, at han på trods af sin geografiske placering er en central og vigtig kunstner, der har arbejdet og udviklet et formsprog, der bærer på unikke karaktertræk.

Kunsten har været en livssag

Paul Cederdorff blev allerede som tolvårig optaget på Poul Rytters malerskole i Holstebro. Det betød grundlaget for en kunstnerisk udvikling med ophold på Harald Isensteins Tegne‐, Male & skulpturskole, på Auskou Jensens Tegneskole i København, Odense Malerskole, Det Fynske Kunstakademi samt i Zürich på Die Kunstgewerberschule. Mange rejser gjorde det muligt for Cederdorff at møde mange prominente kunstnere såsom Henry Moore, Alberto Giacometti og Brancussi. Noget man også fornemmer tydligt i hans tilgang til skulpturer. I 1964 vendte Paul Cederdorff tilbage til Holstebro og har herfra udforsket og udfordret sit kunstneriske udtryk gennem grafik og skulptur. Sideløbende med sin kunst har han undervist på Skolen for Experimentalkunst, som han selv var initiativtager til. Fra 1969 og frem til sin pensionering i 2005 var Cederdorff ansat som lektor i billedkunst på Holstebro Gymnasium. For Paul Cederdorff er kunstens vigtigste opgave at flytte menneskers sind og som Cederdorff selv udtrykker det: ”Kunst er en følelse, der opstår, når et værk rammer og udvider sindet med det, som ikke kan siges med ord. Et kunstværk er ikke noget, der ’passer til’. Et kunstværk er noget, der er. Et værk med egen sjæl, hjulpet til verden af kunnen og vilje men med sit eget liv. Man ved, det er kunst, når nerven er der.” Som skulptør og keramiker har Cederdorff vist en udpræget fornemmelse for materialet og dets mulighed, og hans baggrund som håndværker har været vigtig i den forbindelse. Han har et ønske om altid at levere et arbejde, der er i orden, at have bevidsthed om materialerne for at kunne frembringe de værdier, de indeholder, i overensstemmelse med hensigten.

Menneske til menneske

Gennem sine egne værker og en stor indsats for at arrangere udstillinger, ikke mindst for andre kunstnere, har Cederdorff gjort et forsøg på at bibringe mennesker et naturligt og intimt forhold til kunst. Kunst skal ikke længere være forbeholdt en minoritet af menneskeheden. Almindelige mennesker skal også have mulighed for ikke blot at betragte kunsten, men også mulighed for at erhverve den. Kunsten skal ifølge Paul Cederdorff fungere i dagligdagen, derfor er udstillingen kun et led i en formidling, ikke et mål i sig selv. Cederdorff betragter sig som en heldig kunstner. På grund af sit aktivitetsniveau og udadvendthed kan hans arbejder ses som en del af alle menneskers hverdag: Skulpturer på torve og pladser, gavlmalerier, plakater, faner og meget mere. Men alt sammen har det en funktion ud over at blive set: Det giver tid til eftertanke. Værkerne er et middel til meddelelse fra menneske til menneske.

Ikke bare en kunstner

Skal man sammenfatte Paul Cederdorffs kunstneriske mål i én sætning, må det være ønsket om at skabe værker, der binder folk sammen på tværs af køn, alder, race, religion og landegrænser. En kunst, hvis betydning ikke kun taler til intellektet, men til hele kroppen. Til alle de tanker og følelser, der binder os til hinanden og den natur og den verden, vi lever i. Det kan lyde stort, ambitiøst og måske endda utopisk, men det er da befriende at opleve en kunstner, der ikke bare skaber ud fra sit eget navlebeskuende univers, men rent faktisk har et humanistisk og almenmenneskeligt budskab på programmet. En sådan kunstner er Paul Cederdorff ubestrideligt og indiskutabelt.

Læs meget mere om Paul Cederdorff her 

Information

Billetpris: 75 kr. for voksne og GRATIS for børn t.o.m 17 år.