22. august kl. 15.00

Fællessang på herregården – ‘Publikums valg’

Ole Jørgensen vil med sin pianist lede slagets gang og synge for.

At samles omkring fællessang er noget af det bedste vi kan. Det giver et fællesskab som ikke meget andet kan – Sang er ganske enkelt sund og fællessang er fantastisk. Det kan levere velvære, livsglæde, historie, humør og ikke mindst det gode fællesskab.

Sangen kan skabe minde og åbne op for den gode fortælling i os alle.

Derfor vil vi gerne byde velkommen til en eftermiddag på Nørre Vosborg, hvor fællessang og fællesskab er i højsæde.

DDet kommer til at foregå udenfor  hvis vejret er godt og indenfor hvis vejret er dårligt.

Dagens Tema: Ønsker fra publikum.
Her er du selv med til at sammensætte programmet. Send dit ønske ind til den mail hvor du modtager billetterne på og måske er du den heldige der får din sagt sunget. Du må gerne knytte en historie til din sang, en historie som du selv må fortælle eller vi kan læse op.