Organisation

Ejerskab og Fonden

Nørre Vosborg ejes af RealdaniaByg A/S, der er et ejendomsselskab under Realdania. RealdaniaByg A/S har bl.a. til opgave at bevare bygninger for eftertiden.

Fonden Nørre Vosborg

Nørre Vosborg drives af Fonden Nørre Vosborg , der er en erhvervsdrivende fond stiftet i 2004 af Ringkøbing Amt og Ulfborg-Vemb kommune.

Fondens primære opgave er at drive et levende kultursted på Nørre Vosborg.

Fondens formål er at sikre herregården Nørre Vosborgs bevaring og udvikling, således at det unikke, levende herregårdsmiljø sikres for fremtiden under bevarelse af stedets atmosfære.

Til fremme af formålet skal Fonden drive et levende og dynamisk kulturcenter af internationalt tilsnit, der fremviser kunst og kultur af høj kvalitet og placerer dette i en helhed med den omgivende natur og landskab, samt gennem bortforpagtning på kommercielle vilkår at drive kursus- og udlejningsvirksomhed med overnatning og restaurationsfaciliteter.

Fondens bestyrelse

Formand, Bjørn Albinus, direktør. Født, 1949.
Indvalgt 1. gang: 2016
Formand for Bovbjerg Fyr. Medlem af bestyrelsen for museet for religiøs kunst.
Uafhængigt medlem

Næstformand, Michael Christiansen, direktør. Født, 1945.
Indvalgt 1. gang: 2004 Tidl. formand for DR.

H.C. Østerby, borgmester i Holstebro kommune. Født, 1955.
Valgt ind 1. gang: 2007
Udpeget i henhold til fondens vedtægter

Lene Dybdal, Kultur & Fritidsudvalgs formand, Holstebro Kommune. Født, 1962.
Valgt ind 1. gang: 2018.
Udpeget i henhold til fondens vedtægter.

Lene Skovsgaard Sørensen, direktør. Født, 1970.
Valgt ind 1. gang: 2016
Formand for NEWCO samt medlem af Den Jyske Operas bestyrelse.
Uafhængigt medlem

Anders Bech, direktør. Født, 1947.
Valgt ind 1. gang: 2008
Medlem af bestyrelsen i entreprenørfirmaet Kaj Bech.
Uafhængigt medlem

Benny Rasmussen, direktør. Født, 1956.
Valgt ind 1. gang: 2013
Uafhængigt medlem.

Fondens direktør

Helle Sigh

Erhvervsstyrelsen: God fondsledelse 2016 – klik her

Erhvervsstyrelsen: God fondsledelse 2017 – klik her

Erhvervsstyrelsen: God fondsledelse 2018 – klik her

Erhvervsstyrelsen: God fondsledelse 2019 – Klik her

Erhvervsstyrelsen: God fondsledelse 2020 – Klik her