Det moderne fællesskab i historiens vingesus

Vemb Nørre Vosborg historiens vingesus
Det forpligter at være en herregård med mere end 700 års historie. I dag er Nørre Vosborg ikke alene et kulturelt samlingssted, der samler publikum fra hele Danmark og et unikt hotel med gæster fra ind- og udland.

Det er også et kraftcenter i det vestjyske lokalområde omkring stationsbyen Vemb, der ligger få kilometer fra Nørre Vosborg.

Og rollen som aktiv medspiller og katalysator i udviklingen af lokalområdet bliver styrket yderligere fra 2019 og frem.

 

Fortid, nutid og fremtid

Sammen med en lang række foreningsaktive og andre gode kræfter i Vemb er Nørre Vosborg ved at gentænke samspillet mellem herregård og lokalsamfundet omkring herregården.

Vi kalder projektet ”Det moderne fællesskab i historiens vingesus”.

Sammen vil vi finde ud af, hvordan Nørre Vosborg i samspil med lokale ildsjæle kan være med til at udvikle og facilitere aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre i lokalområdet.

De historiske rammer giver unikke muligheder og samtidig giver det rigtig god mening – også historisk set – at sætte fokus på samspillet mellem herregård og lokalområde.

En god historie

Herregårde som Nørre Vosborg har historisk skabt arbejdspladser til landarbejdere og tjenestefolk, og her er Nørre Vosborg ingen undtagelse.

I moderne tid er lokalområder og mindre byer som fx Vemb under et vist pres i forhold til at opretholde befolkningstallet.

I dag er lokalsamfunds evne til fællesskab afgørende for, om lokalsamfundet er under udvikling eller afvikling.

Derfor giver det god mening at gentænke det moderne fællesskab i et historisk perspektiv.

”Det moderne fællesskab i historiens vingesus” er et udviklingsprojekt, der skal gentænke det lokale fællesskab, som Nørre Vosborg har været den del af gennem syv århundreder.

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landidistrikterne og Den Lokale Aktionsgruppe, LAG.

Vil du vide mere?

Projektet får i løbet af 2019 egne platforme til kommunikation. Vil du inden da gerne vide mere om projektet, kan du kontakte Nørre Vosborg på tlf. 20997270, fs@nrvosborg.dk.