Arkitektur

Borgen

Det særlige ved borganlægget er, at det består af bygninger fra fire århundreder og repræsenterer fem forskellige stilarter.

Gyldenstjernehuset fra begyndelsen af 1570’erne, er oprindelig bygget i tidlig renæssancestil, men  ombygget adskillige gange. De gotiske gavle er opsat i etatsrådens tid efter midten af 1800-tallet. Gyldenstjernehuset fungerer i dag som en kulturhistorisk bygning med fortælling og indgår tillige i restaurantdriften.

Det såkaldte Ide Langehus er opført i 1655. Det er et renæssance-hus i bindingsværk – et af de ældste bindingsværkshuse i Vest-jylland, med gennemtappede bærende træstolper. Ide Langehus fungere i dag som restaurant.

Det såkaldte De Lindehus er opført i 1760’erne på et kælder-fundament fra en tidligere bindings-værksbygning. Det er opført i barokstil, især karakteriseret ved de markante trappeopgange. Under huset var 5-6 celler og ifølge sagnene har de fungeret som arrest for fanger på vej til retten i Viborg. Der er ikke historisk noget konkret belæg herfor, men godsejere havde ret til at varetægts-fængsle folk fra godset, der var mistænkt for en alvorlig forbrydelse. De Lindehuset rummer i dag opholdsrum for hotellets gæster og mødelokaler.

Tanghuset er opført i 1838 i ny-klassicistisk stil. Gyldenstjerne- og Tanghuset er bygget sammen med en bygning med karnap i nygotik i 1857. Tanghuset fungere i dag som en del af den kulturhistoriske formidling og indgår tillige i restaurantdriften.

Ladegårdsanlægget

Den sydlige del af anlægget er oprindelig bygget 1788, men nyopført i den oprindelige stil 1951 efter en brand. Anlægget har fungeret som ko-, kalve- og svinestalde, men rummer i dag foyer og multisal med plads til 300 siddende gæster samt konferencelokale og tre hotelværelser.

Den nordlige del stammer fra 1788, og spillede en vigtig rolle i datidens drift af studehandel. Den fremstår stadig med sit egnstypiske præg – i mørkbrændt tegl, afvalmede stråtage og med døre og porte i blåmalet træ. Tidligere rummede bygningen agerumslade, stude- og hestestald og i forlængelse heraf en forvalterbolig. I dag er her hotelreception og gaveshop, hotelværelser og udstillings- og festlokaler.

Porttårnet

Dette bemærkelsesværdige bygningsværk er blevet Nørre Vosborgs vartegn, og når man ser det foran sig, forstår man godt hvorfor. Det blev opført i 1788 af den daværende ejer Peder Tang, som måske var inspireret af et stykke hollandsk arkitektur, han havde set på en handelsrejse. Læg mærke til urskiven, der kun har én viser.